Byt paneler

Byt paneler

Marina elektriska paneler

Växlingspaneler - marina elektriska paneler
Växlingspaneler - marina elektriska paneler

Strömfördelningspaneler som ger ström samt kretsskydd till enheterna på båtarna.
YIS Marinetillhandahåller switchpaneler i olika storlekar, panelmaterial och switchtyper. De flesta av våra switchpaneler är vattentäta och klassade så högt som IP67. Genom att använda egenproducerade omkopplare (under varumärket Lyric Shin, vårt ensamma intresseföretag), kan vi erbjuda de kostnadseffektiva omkopplingspanelerna av hög kvalitet.